Over ons

Choices is een tweedelijns GGZ instelling die professionele zorg biedt bij verslavingsproblematiek. Choices helpt cliënten en hun omgeving de juiste keuzes te maken om hun leven weer hanteerbaar te maken. Wij bieden een integrale, op maat gesneden, behandeling waarbij een combinatie wordt gemaakt van individuele en groepstherapieën. Het behandelteam van Choices bestaat uit professionals die hun kennis en ervaring inzetten om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van jouw verslaving. Daarnaast wordt het behandelteam aangevuld door ervaringsdeskundigen. Zij snappen als geen ander wat verslaving met je doet. In een veilige omgeving volg je een uitgebreid en intensief behandelprogramma.

Visie

Choices wil haar bijdrage leveren om de verslavingszorg uit de taboesfeer te halen. Het bezoek aan een instelling voor verslavingszorg moet in de beleving van cliënten en de maatschappij vergelijkbaar worden met het bezoek aan een orthopeed, KNO-arts of andere medisch specialist. We zijn van mening dat dit voor een deel bereikt wordt door de sfeer die de behandellocatie ademt en de locatie van de kliniek. Daarom heeft Choices gekozen voor een locatie midden in de maatschappij met een nette, moderne en sobere uitstraling.

Visie op herstel

De visie op herstel van Choices wordt uitstekend verwoord door William Anthony en Wilma Boevink:

“Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemands houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen. Het is een manier van leven, van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven met de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen. Herstellen betreft het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van een psychiatrische aandoening en de ontwikkeling van een nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven.” (Anthony, 1994)

“Herstel is een krachtig concept. Onze aandacht verschuift van de psychische stoornis, symptomen en passiviteit naar herstelmogelijkheden en het regisseren van ons eigen leven (…) Onze ervaringen en de kennis die we er aan ontlenen, stellen ons in staat verhalen te maken waarin we onszelf herkennen. Verhalen waardoor we kunnen zeggen: dit is hoe het is, dit is wie ik ben en op deze manier kun je me helpen” (Boevink, 2002)

Visie op inzet ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid ontwikkelt zich tot een nieuwe en volwaardige discipline binnen de GGZ. Met begrip, herkenning en een taal van binnenuit is ervaringsdeskundigheid een krachtig instrument om het herstel/genezingsproces van de cliënten te ondersteunen richting eigen regie en empowerment. Ervaringsdeskundigen kunnen zich beter inleven en hierdoor contact maken met cliënten en vanuit hun ervaring bijdragen aan de kwaliteit van de behandeling.

Inzet op ervaringsdeskundigheid is nu nog een nieuwe toevoeging maar zal in de loop van de tijd vanzelfsprekender worden bij alle reguliere beroepen in de GGZ. Iemand die lid is van een multidisciplinair/behandelteam en als kerntaak heeft cliënt- en vraagsturing, het cliëntperspectief en het herstelproces van de cliënt centraal te stellen en cliënten te ondersteunen in hun eigen herstelproces wordt binnen Choices van groot belang geacht.

Herstel en genezing zijn geen statische begrippen. Het zijn groeiprocessen, waarin de cliënt kan groeien op en in eigen kracht. De mate waarin de cliënt groeit is mede afhankelijk van de omgeving waarin de cliënt verkeert. Ketenzorg en samenwerking zijn daarvoor onontbeerlijk.

Cultuur is te definiëren als een systeem, waarin opvattingen, waarden, normen, structuur en macht nauw met elkaar vervlochten zijn. Inzet van ervaringsdeskundigen vraagt een cultuuromslag. Daarnaast zal er een verschuiving plaatsvinden in onze beleving, benadering en verwachtingen van mensen met psychische en/of psychiatrische problematiek.
Als we elkaar rechtstreeks aanspreken, ons aan elkaar kenbaar maken, niet over de situatie praten maar over wat het voor je betekent, ons kwetsbaar opstellen, maar wel op eigen grond blijven staan, moeten we het samen voor elkaar kunnen krijgen deze nieuwe discipline de ruimte te bieden die ze nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een volwaardig nieuw vakgebied.

Kernactiviteiten

Choices is een tweedelijns GGZ instelling die medisch specialistische zorg levert aan cliënten die misbruik maken van middelen en/of afhankelijk zijn van middelen. De kliniek is toegankelijk voor cliënten die op natura- of restitutiebasis verzekerd zijn. De cliënt staat centraal in de behandeling. In eerste instantie is de zorg klinisch gericht. We werken met een professioneel multidisciplinair behandelteam bestaande uit psychologen, psychiater en arts. Daarnaast krijgt zowel de behandeling als de cliënt ondersteuning van ervaringsdeskundigen.